Перейти к содержанию

Метка: трансформатор

27
Дек

Особливості дифзахисту трансформатора

Особливості дифзахисту трансформатора.

1)  при підключені трансформатора під напругу або після ліквідації від зовнішніх к. з., коли напруга зростає стрибком, з’являється струм намагнічування, який може перевищувати номінальний струм у 6…8 разів. Тому струм намагнічування, дія якого на дифзахист така ж як і дія струму к. з. в зоні захисту, входить як складова до Інб. ном. Читать полностьюRead more

26
Дек

КОНТРОЛЬНО-ВИМИРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ (КВП) І ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ

КОНТРОЛЬНО-ВИМИРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ (КВП) І ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ.

Щоб забезпечити високу надійність електропостачання в процесі експлуатації електроустановки, треба постійно контролювати електричні параметри – напругу, струм, опір, потужність, енергію і частоту.

Вимірювати електричні величини можна при прямому, посередньому і змішаному вмиканні приладів у контрольне коло. При прямому вмиканні прилади в коло вмикаються безпосередньо, при посередньому – через спеціальні вимірювальні трансформатори струму і напруги, а при змішаному частина обмоток вмикається в коло безпосередньо, а частина – через вимірювальні трансформатори.

Читать полностьюRead more

26
Дек

СІЛЬСЬКІ ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦІЇ

СІЛЬСЬКІ ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦІЇ

Електропостачання сільськогосподарських споживачів здебільшого здійснюється від районних підстанцій, які живляться від потужних енергетичних систем. Найбільш поширені ПС 110/10, 35/10 кВ.

Читать полностьюRead more

26
Дек

Захист трансформаторів

 Захист трансформаторів.

Силові трансформатори необхідно захищати:

1)  від к. з. в обмотках та на його виводах;

2)  від виткових к. з.;

3)  від однофазних к. з. на заземлений корпус;

4)  від зовнішніх струмів к. з.;

5)  від перегрузу;

6)  від зниження рівня масла.

 Трансформатори 10/0,4 та 35/10.

Трансформатори 10/0,4 та 35/10 потужністю до 2500 кВА захищають з високої сторони тільки запобіжниками (ПК-10, ПВТ-35).

При цьому:

1)  Uнзап>Uнмережі

2)  Номінальних струм відключення запобіжника повинен дорівнювати або перевищувати струм к. з. в місці встановлення:

Інвід³Ік(3)мах;

3)  для ТП 10-6/0,4 кВ:

Інв»2Інтр, (по таблиці)

При цьому, звичайно забезпечується селективність дії між ПКТ-10 та автоматичними вимикачами миттєвої дії.

 Грозовий захист.

Для захисту трансформатора від внутрішніх замикань, а також від зниження рівня масла найчастіше використовують газове реле, яке розташовують на маслопроводі між баком і розширювачем трансформатора.

Сучасне газове реле (Бухгольца) виробництва Германії має 2 поплавки зв’язані з ртутними контактами.

В залежності від інтенсивності газовиділення замикається перша пара контактів на сигнал, або друга пара – на відключення трансформатора. Газові реле дуже чутливі, але вони не захищають трансформатор від зовнішніх к. з. на виводах. Газовий захист потрібно виводити із дії коли є вероятність помилкового спрацювання (після ремонтів, після долівки масла та інше). Тому цей захист не може бути єдиним і повинен доповнюватися іншими засобами захисту.

З метою виявлення пошкоджень на виводах трансформатора та резервування газового захисту використовують струмову відсічку на боці живлення, яка діє на відключення трансформатора з обох боків (трансформатори Sн<6300 кВА)

Струм спрацьовування струмової відсічки визначають:

1) 

—  струм к. з. за трансформатором, який треба привести до боку живлення.

2) Ісп. в³(3…4)*Ін. тр

Кн =1,3¸1,4 – для реле РТ-40

Кн »1,6 для РТ-80 та РТМ

Струм спрацьовування реле відсічки

Чутливість

—  Мінімальний струм к. з. в місці встановлення відсічки;

—  коефіцієнт трансформації струму

Кч³2 (біля)

Практично відсічка захищає від к. з. на виводах трансформатора та більшу частину обмоток. Повністю відсічка трансформатор не захищає.

захист трансформаторів 35-110/10 кВ

захист трансформаторів 35-110/10 кВ

Для захисту трансформаторів 35-110/10 кВ від зовнішних к. з. на низковольтних шинах та в електричній мережі 10 кВ використовують МСЗ трансформатора.

Якщо є вимикачі з обох сторін трансформатора, то МСЗ діє на відключення обох вимикачів з різними видержками часу.

Зпочатку трансформатор вимикається з боку споживача, а якщо к. з. не зникло – з боку живлення.

Якщо к. з. на шинах (т. К1) спрацьовує YAT-2, а якщо на виводах трансформатора (т. К2) – спрацьовує YAT-1. Якщо трансформатори працюють роздільно, то Іспр МСЗ визначають:

де Кн – коефіцієнт надійності;

Кп – коефіцієнт повернення.

Де Ік(2)мін – мінімальний струм к. з. за трансформатором.

Кч ³1,5 (біля)

Для трансформаторів 35/10 МСЗ виконують за схемою неповної зірки з двома або трьома реле; 110/10 – за схемою трикутника з двома або трьома реле.

 Захист повишаючих трансформаторів.

Захист повишаючих трансформаторів з потужність Sн>1000 кВА виконує МСЗ з пуском по мінімальній напрузі:

Пуск по мінімальній напрузі виконується за допомогою 3х реле мінімальної напруги; контакти цих реле з’єднуються послідовно з контактами струмового реле.

 Захист трансформаторів від перевантаження.

Захист трансформаторів від перевантаження виконується за допомогою одного струмового реле РТ-40, яке діє з видержкою часу на сигнал. Струмове реле підключають до однієї з фаз з будь-якого боку трансформатора.

,

Щоб не було не правильного спрацювання видержку часу сигналізації перевантаження потрібно вибирати на ступень більшу ніж в МСЗ споживчої лінії.

Диференціальний захист.

Диференціальний захист – встановлюється на трансформаторах Sн³6300 кВА, на трансформаторах, що працюють паралельно з потужності Sн³4000 кВА.

Диференціальний захист працює на принципі зрівняння значення та фази струмів по кінцях захищаемого елементу (трансформатора, генератора, частини лінії).

Для цього з двох боків захищаємого елементу встановлюють трансформатори струму. Вторинні обмотки з’єднують послідовно, а реле підключають до них паралельно.

Диференціальний захист захищає трансформатор від міжфазних к. з., від к. з. на землю та від виткових замикань.

Дифзахист реагує тільки на пошкодження в зоні між трансформаторами струму, тому він має абсолютну селективність.

А) в нормальному режимі роботи та зовнішньому к. з. через обмотку реле буде проходити струм небалансу, який дорівнюватиме різниці вторинних струмів трансформаторів струму ТА1 і ТА2.

Б) при к. з. в зоні дії захисту через реле буде проходити вторинний струм трансформатора ТА1;

В) при двохсторонньому живленні через реле буде проходити сума вторинних струмів і захист стає ще чутливішим.