Перейти к содержанию

06.01.2012

Проекгно-кошторисна документація на будівництво та електромонтажні роботи

     Основним технічним документом, який дає право на здійснення будівництва об’єкту, являється узгоджєний їз будівельними та монтажними організаціями, затверджений замовником і підписаний ним до виконання робіт.
Проектно-кошторисною документацією називають техніко-економічну документацію, яка визначає  об’єм, послідовність і вартість будівництва об’єкта і гарантуючу нормальне виконання технологічних процесів після закінчення будівництва з заданою продуктивністю, режимами або навантаженням. Проект являється основою для планування капіталовкладень, заключення договорів на будівництво і замовлення обладнання, матеріалів і апаратури.
Проектування здійснюють галузеві, спеціалізовані державні або не державні проектні інститути, організації, бюро.
Основним нормативним документом для проектування являється «Інструкція по розробці проектів і кошторисів для промислового і сільськогосподарського будівництва» (СН 202 — 76), яка встановлює зміст, склад, послідовність розробки, узгодження та затвердження проектів і кошторисів.   Для координації проектних робіт по кожному проектованому об’єкту призначається головний інженер проекту (ГІП).
Проектування здійснюється на основі договора замовника з проектною організацію.
Замовник (забудовник) — юридична особа, яка має право на капітальне будівництво відповідно титульного списку, забезпечує фінансування будівництва, заключеє договір на будівніцтво з підрядчиком. Замовником може бути державне, кооперативне, акціонерне, приватне підприємство, організація, приватна особа.
Підрядник (генеральний підрядник) — державне, кооперативне, акціонерне, приватне підприємство, організація або приватна особа, які здійснюють своїми силами будівництво або реконструкцію передбачених планом об’єктів і ввід їх в експлуатацію. Генеральний підрядник при необхідності для виконання спеціальних видів робіт запрошує спеціалізовані будівельні і монтажні організації (субпідрядників).

Зміст проектно-технічних документів
Примірний зміст робочого проекту визначається СН 202-76, в нього входять слідуючі розділи:
1)    загальна пояснювальна записка з коротким викладенням змісту проекту, результатів порівняння варіантів з даними про проведення узгоджень;
2)    техніко-економічна частина, яка включає обгрунтування основних техніко-економічних показників і розрахунки ефективності використання в проекті нових досягнень науки і техніки, потреби в робочій силі і ІТР;
3)    генеральний план, транспорт і поновлення (рекультивація) порушених земель,  характеристика будівельного майданчика, рішення по інженерним мережам, підприємства по цивільній обороні. Розробляються креслюнки: генеральний план з нанесенням всіх будівль, доріг, благоустрій території і т.д., зведений план інженерних мереж (електричних мереж зв’язку та інших підземних комунікацій);
4)    технологія   виробництва,  забезпечення  енергоресурсами   і   захист  навколишнього середовища характеризується технологія виробництва, його механізація, автоматизація, електропостачання, електрообладнання, комунікації і т.п. Розробляються креслення структурні і функціональні схеми технічних засобів автоматизації, плани розміщення щитів і пультів, схеми електропостачання;
5)    організація праці, система керування виробництвом і зв’язок;
6)    будівельна частина включає розділи архітектурно — будівельні рішення, опалення, вентиляцію і кондеціювання повітря, водопостачання і каналізація. По кожному розділу розробляються креслення планів, розрізів з нанесенням електрообладнання;
7)    організація будівництва:
8)    організація підготовки до освоєння проектних потужностей і освоєння їх в нормативні строки;
9)    кошторисна частина ( зведений кошторис і підсумок затрат);
10)    житлово-громадянське будівництво.
Одночасно з робочим проектом розробляються робочі креслення і кошториси по будівлях і окремих видах робіт.

   Робочі креслення і кошториси
Робочі креслення розробляються з метою ведення будівельних або монтажних робіт   i   повинні бути скомплектовані по розділах проекту  з врахуванням виконання робіт спеціалізованими монтажними організаціями по окремих етапах.
Креслення повинні мати рішення, які сприяють індустріалізації і передовим технологіям монтажу.
Робочі креслення повинні передбачати можливість проведення електромонтажних робіт в дві стадії індустріальними методами. З цією метою креслення комплектуються по групах.
Перша група — креслення для виконання робіт в монтажній зоні: плани прокладки трубних заготовок, кабельних, тросових електропроводок, проводів; установка блоків, апаратів, будівельні завдання на закладні деталі і пробиття отворів, схеми і розрахункові таблиці, необхідні для налагодження і експлуатації електроустановок.
Друга група — креслення для монтажно-заготівельних робіт; завдання майстерням і заводам на виготовлення блоків, комплектних пристроїв. вузлів стендових заготовок, конструкцій. До завдань додаються специфікації на обладнання і матеріали.
Креслення, які передаються для проведення робіт підрядчиком, підписує головний інженер замовника.
В проектній документації широко використовуються типові проекти, які призначені для масовою багаторазового використання, вони здешевлюють, прискорюють будівництво, підвищують його якість, зменшують кількість помилок. Кожний типовий проект має свій номер і паспорт, в якому вказана дата. затвердження проекту, область застосування, плани та розрізи приміщень, техніко-економічні і економічні показники та інші відомості.
Кошториси, затверджені замовником — основний і незмінний документ на весь період будівництва; вони служать для планування капіталовкладень і фінансування будівництва, а також для розрахунків між замовником і підрядниками за виконані роботи. Об’єктні кошториси і кошториси на види робіт складають з урахуванням  поетапного введення будівництва і обов’язково узгоджують з генпідрядником і субпідрядником в відповідності виконання спеціальних видів робіт.
Кошторисна документація має:
•    зведений кошторис, який включає всі види затрат по будівництву в цілому;
•    об’єктні кошториси по кожному об’єкту, включеному в комплекс;
•    кошториси на види робіт з врахуванням їх виконання спеціалізованими організаціями (монтажні пусконалагоджувальні і т п.);
•    кошториси на обладнання.
В різних частинах зведеного кошторису включаються затрати, пов’язані з збільшенням заробітної плати за роботу в діючих цехах і електроустановках, за роботу в зимовий час, за пересувний характер робіт і т. д.

Обсуждение закрыто.