Перейти к содержанию

06.01.2012

Завдання і зміст дисципліни «Монтаж електрообладнання і засобів автоматики»

     При вивченні дисципліни «Монтаж електрообладнання і засобів автоматики» основним завданням являється вивчення загальних питань із організації і проведення електромонтажних робіт, ознайомлення з електромонтажними виробами механізмами, пристроями і інструментом, які використовуються при виконанні електромонтажних робіт, технологіями виконання основних електромонтажних роби. контрольно-вимірювальними приладами і засобами автоматики, правилами і нормами проведення випробу вальних, налагоджу вальних, вимірювальних робіт, сучасного електрообладнання, яке використовується в сільському господарстві, технікою безпеки при проведенні електромонтажних робіт.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
склад проектно-кошторисної документації яку потрібно використовувати при організації та
виконанні електромонтажних робіт;
електротехнічні характеристики провідникових та ізоляційних матеріалів; вимоги та правила щодо виконання монтажу внутрішніх електропроводок;
конструктивну будову силового електрообладнання, пускозахисних апаратів, засобів автоматики повітряних і кабельних ліній, заземлювальних пристроїв, занулення вимоги та правила їх монтажу;
охорону праці, правила електробезпеки і пожежної безпеки при організіації та виконанні електромонтажних робіт.
Повинні вміти:
користуватися проектно-кошторисною документацією яку потрібно використовувати при організації та виконанні електромонтажних робіт;
виконувати монтаж електропроводок, освітлювальних і опромінювальних установок, шаф, пультів та блоків керування;
вибирати та виконувати монтаж силового електрообладнання, пускозахисної апаратури, технічних засобів автоматики;
розробляти принципіальні і монтажні електричні схеми;
виконувати монтаж заземлення, занулення електрообладнання, пристроїв для вирівнювання електричних потенціалів, блискавковідводів, захисно- вимикаючих пристроїв;
користуватися апаратами і приладами для вимірювальних, випробувальних та налагоджувальних робіт;
виконувати підготовку та проводити пусконалагоджувальні роботи.
Зміст дисципліни «Монтаж електрообладнання і засобів автоматики» охоплює ряд основних питань які повинен знати студент для організації та проведення електромонтажних та пусконалагоджувальних робіт. Теми, питання, теоретичні відомості та методичні рекомендації для вивчення дисципліни наводяться по тексту, завдання для виконання домашньої контрольої роботи наводяться в кінці посібника.

Зв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Дисципліна «Монтаж електрообладнання і засобів автоматики» тісно пов’язана з іншими дисциплінами навчального плану. Так, наприклад, при ознайомленні з робочими кресленнями, планами, схемами специфікаціями ми бачимо, що ці питання вже детально розглядалися на уроках креслення. Монтаж електродвигунів і трансформаторів можливо якісно виконувати маючи відповідні питання; дисципліни «Електричні машини»‘, а монтаж повітряних ліній і трансформаторних підстанцій не можливий без відповідних знань з дисципліни «Електропостачання сільського господарства». Монтаж пускозахисної апаратури та технічних засобів автоматизації не можливо виконувати без глибоких знань з дисципліни «Основи автоматики»,. «Автоматизація технологічних процесів с.-г. виробництва», «Електропривід с.-г. машин». Оволодіння знаннями з дисципліни «Електричне освітлення та опромінення » дає можливість студентам якісно виконати монтаж освітлювальних і опромінювальних установок, що дають можливість при експлуатації забезпечити їх відповідну ефективність при використанні в с.-г. виробництві. Маючи відповідні знання з дисципліни «Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання і засобів автоматизації» дає можливість студенту передбачити, при виконанні електромонтажних робіт, можливість створення аварійних ситуацій, відказів при експлуатації електротехнологічного обладнання

Значення та місце дисципліни в системі підготовки спеціаліста.

На даний час в сільськогосподарському виробництві, з різною формою власності на засоби виробництва, основним завданням являється відновлення занепалого с.-г виробництва. В зв’язку з цим в господарствах планується провести реконструкцію виробничих приміщень, впровадивши передові ефективні технології з застосуванням  комплексної електромеханізації і автоматизації виробничих процесів   Для цього буде впроваджено ряд нових електротехнологій, встановлено технологічне обладнання з автоматизованим, регульованим електроприводом, що значно зменьшить затрати праці, собівартість продукції, затрати електроенергії, покращить умови утримання тварин, птиці, вирощування рослин в закритому грунті, переробку та зберігання с.-г. продукції При цьому електромонтажні роботи займають все більшу частину в загальному об’ємі будівельно-монтажних робот і являють собою складний комплекс різних технологічних операцій.   Організація, підготовка та виконання електромонтажних робіт потребує фундаментальних, глибоких різнобічних знань і вмінь. Тому вивчення дисципліни має велике значення при підготовці молодших спеціалістів техніків-електриків у вирішенні питань щодо організації, підготовки та виконання електромонтажних робіт по монтажу електрообладнання та технічних засобів автоматизації в сільському господарстві Перевага спеціалістів в тому, що вони можуть створити відповідні умови для ефективного використання кваліфікованих електромонтажників,  швидко впроваджувати нові технології монтажу, ефективно використовувати електромеханізацію та індустріалізацію ведення електромонтажних робіт. Одним з основних  завдань   являється   монтаж   автоматизованих   регульованих   електроприводів, нетрадиційних джерел виробництва електричної енергії до яких відносяться вітроакумуляторні, біогазові установки, фотоелектричні модулі, панелі, батареї, які дають можливість значно змєншити енерго затрати в сіліьському господарстві.

Обсуждение закрыто.