Перейти к содержанию

26.12.2011

Високовольтні вимикачі

КОМУТАЦІЙНІ АПАРАТИ ПОНАД 1000 В.  Високовольтні вимикач

До комутаційної апаратури високої напруги належать масляні і безмасляні вимикачі, вимикачі потужності, роз’єднувачі, короткозамикачі і віддільники та запобіжники.

Високовольтні вимикачі – використовують у високовольтних розподільних установках для вмикання і вимикання електричних кіл з номінальним струмом і струмом к. з.

Позначення в схемах: Q

В залежності від середовища для гасіння дуги високовольтні вимикачі бувають: масляні, повітряні, електромагнітні та вакуумні.

Контакти масляного вимикача занурені у трансформаторне масло. Останнє під дією високої температури розкладається, виділяючи газ, в якому дуга швидко гасне. Такі вимикачі бувають Великооб’ємними і малооб’ємними.

Великооб’ємні масляні вимикачі називають ще Баковими. У бакових вимикачах 6 – 10 кВ усі три фази розміщені в одному баці, а у вимикачах на 35 кВ і більше для кожної фази відведено окремий бак. Масло в бакових вимикачах призначено не тільки для гасіння дуги, а й і для ізоляції струмопровідних частин. Бакові вимикачі пожежо та вибухонебезпечні, тому їх розміщують в окремих, повністю ізольованих від інших апаратів, камерах з дверима.

Для сікціонування сільських розподільчих мереж виготовлялись бакові масляні вимикачі зовнішнього встановлення типу ВС – 10 (UH= 10кВ). Ввід і вихід здійснюється через фарфорові ізолятори (по 2 на кожну фазу), усередині яких проходять струмопровідні стержні. На кінцях цих стержнів закріплені нерухомі контакти, а на траверсі, що переміщується вниз і вгору кривошипно – шатунним механізмом, — рухомі. Коли траверса перебуває вгорі, рухомі контакти притискуються до нерухомих. При вимиканні кола траверса з рухомими контактами під дією пружини переміщуються швидко вниз, утворюючи по два розриви на кожну фазу. Виникає дуга, але під дією високої температури масло в зоні дуги розкладається і утворюється газовий пузир. Основним його компонентом є водень, який добре гасить дугу.

ВС – 10 – 63 2,5 ; ВС – 10 – 32 – 0,8;

UH = 10 кВ; UH = 10 кВ;

IH = 63 A; IH = 32 A;

IB = 2,5 кА – струм вимикання IB = 0,8 кА.

ВМБ – 10; ВМН – 6; ВМН – 10;

Поширені ВС – 35 для відкритих розподільчих установок.

Багатооб’ємні масляні вимикачі поступово витісняються Малооб’ємними (горшковими) вимикачами. В останніх масло є лише середовищем для гасіння дуги. Об’єм масла в них у десятки і навіть сотні разів менший, ніж у бакових. Такі вимикачі менш пожежо — і вибухобезпечні, ніж бакові, їх розміщують поряд з іншим устаткуванням.

В сільських РУ експлуатують горшкові вимикачі:

ВМГ – 10; ВММ – 10; ВМП – 10;

Вмикається і вимикається кожна фаза окремо. Горшкові баки закріплені на фарфорових ізоляторах, розміщених на рамі. Таким чином усі три ізольовані одна від одної і відносно землі.

Рухомий і нерухомий контакти

1 – нерухомі контакти.

2 – рухомі контакти.

3 – опорні ізолятори.

4 – прохідні ізолятори.

5 – запальний вал.

6 – рама.

7 – горшковий бак з камерою для гасіння дуги.

Над нерухомим розетковим контактом розташована дугогасильна камера у вигляді пакета гетинаксових і фібрових пластин.

ВМГ – 10 випускається на струм 630 і 100 А. Для керування ним використовують електромагнітний привід постійного струму ПЕ – 11 або пружинний привід ПП – 67.

ВМП – 10 і ВМП – 10К, розраховані на струм 400 А і потужність вимикання 200 мВА. Мають вмонтований пружинний привід з повним комплектом захисту на оперативному змінному струмі. Розповсюджені на ПС 35/6 – 10 кВ.

Повітряні вимикачі

Повітряні вимикачі – ВВН – 35; ВВ – 35 – дуга гаситься стисненим повітрям.

Використовують на напругу від 35 кВ і вище. Пожежо — і вибухобезпечні, швидкодіючі, складна конструкція. Але необхідна компресорна установка, висока вартість.

Останнім часом поширились Вакуумні вимикачі ВВВ – 10/320. Гасіння дуги здійснюється в глибокому вакуумі (приблизно 10-5 — 10-7 Па) спеціальні камери КДВ – 21. Електрична міцність вакууму досить висока, що забезпечує надійне гасіння протягом часу не більше 0,04 с.

Вакуумні вимикачі призначені для дистанційного керування електричними навантаженнями трьохфазних електричних кіл і використовуються в РУ – 10 кВ. Хід контактів ВВВ становить всього 10…15 мм, тому малі габарити, але невелика потужність вимикання.

ВВПЗ – 35 – 12,5/1000 – з вистроєним пружинним приводом.

ВВЕЗ – 35 – 20/1000 – з вистроєним електромагнітним приводом (механічний ресурс – 3000 р.).

Електромагнітні вимикачі – гасіння дуги відбувається в спеціальній дугогасильній камері з магнітним дут’єм, яке виникає від взаємодії магнітного поля котушки зі струмом дуги. Мають складну конструкцію дугогасильної системи і UH не перевищує 20 кВ.

Елегазові вимикачі – для гасіння дуги є спеціальний пристрій, який забезпечує обертання дуги (від взаємодії її струму з магнітним полем постійних магнітів) в елегазі (SF6 – шестифториста сера). Елегаз має велику електричну прочність не горить і не підтримує горіння.

ВЭМ-6; ВЭ-6; ВЭС-6;

I1=1600; 2000 A; IОТКЛ=40 кА;

Повітряні, електромагнітні, елегазові вимикачі практично не використовують в сільських електромережах.

Вимикачі навантаження.

Їх використовують в електричних установках невеликої потужності із струмом к. з. до 400 А для вмикання і вимикання струму навантаження. Іноді ці вимикачі також називають Роз’єднувачами Потужності.

Найбільш поширені вимикачі навантаження типу ВН-16 на напругу 10 кВ. При вимиканні дуга гаситься в дугогасильній камері з газогенеруючою речовиною (оргсклом). Ці вимикачі виготовляють на базі роз’єднувача типу РВ-10/400. У них додатково встановлюють дугогасильні контакти, дугогасильну камеру, вимикаючи пружини і буфер. Силові кола від струму к. з. захищаються запобіжниками.

При перегорянні вставки одного запобіжника живлення споживачів, приєднаних за вимикачем навантаження, буде неповнофазним. Цей недолік усунуто у вимикачі навантаження ВНТ-17, який вимикається спеціальним автоматичним пристроєм після перегорання хоча б одного запобіжника.

Для керування вимикачами навантаження можна використати електромагнітний привід ПЭ-11С, а керування ножами заземлення здійснюють приводом ПР-10.

ВНВ-10/320; ВНТЭМ-10/630 – вакуумні вимикачі навантаження.

Найчастіше вимикачі навантаження використовують на ЗТП 10/0,4 кВ.

 Роз’єднувачі.

Роз’єднувач рубильник

Роз’єднувачами називають комутаційні апарати, які використовують для вмикання і вимикання електричних кіл без струму і для створення видимого розриву їх у повітрі. За умовами техніки безпеки при ремонті обладнання розподільчих пристроїв в струмопровідних частинах електроустановки з усіх боків, звідки може бути подана напруга, повинен бути видимий розрив. Ця вимога здійснюється роз’єднувачем.

Контактна система роз’єднувачів не має дугогасильного пристрою і тому в разі помилкового відключення їх під струмом навантаження виникає стійка дуга, що може привести до аварії в РУ.

В окремих випадках роз’єднувачами можна вимикати при відсутності навантаження силові трансформатори і вимірювальні трансформатори напруги, а також дуже невеликі струми навантаження (до 15 А).

Введення в роботу – всі операції навпаки.

За місцем установлення розрізняють роз’єднувачі Внутрішнього і Зовнішнього встановлення, за кількістю полюсів – Одно-, Дво і Триполюсні, за напрямком руху рухомих контактів – Втичні (штепсельні), Горизонтально і Вертикально поворотні.

В роз’єднувачах серії РВ на загальній металевій рамі скомплектовані три однополюсні роз’єднувачі з загальним валом і приводним важелем для трьох полюсів.

Роз’єднувачі зовнішнього встановлення повинні мати підвищену механічну міцність, щоб забезпечити без великих зусиль приводу руйнування ожеледі в місцях розходження контактів і рухомих частин роз’єднувача. Ізоляція цих роз’єднувачів повинна також відповідати умовам роботи на відкритому повітрі.

РЛНД-10/400 – двоколонковий роз’єднувач зовнішнього встановлення з IH=400 A; U H=10 кВ;

РЛНДА-10 – з алюмінієвими ножами на 200; 400; 630 А;

В електроустановках 35…500 кВ використовують роз’єднувачі типу РНД або РНДЗ (з заземлюючими ножами) наприклад РНД-35/1000; РНДЗ-500/3200.

Короткозамикачі і віддільники.

Для спрощення системи захисту та зменшення вартості на підстанціях, що живляться від магістральних ліній 35 – 220 кВ, замість високовольтних вимикачів часто встановлюють короткозамикачі і віддільники.

Конструкція їх подібна до конструкції роз’єднувачів. Безпосередньо перед трансформатором розміщують короткозамикач, потім (у напрямку до живильної лінії) віддільник, а після нього – звичайний роз’єднувач.

QS – роз’єднувач

QR – віддільник

QK – короткозамикач

 

Поделитесь своими мыслями, оставьте комментарий.

(required)
(required)

Внимание: HTML допускается. Ваш e-mail никогда не будет опубликован.

Подписка на комментарии

*